ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ С ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА ЩЕ СЕ ЗАПИСВАТ ОТНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Емоциите

Два типа лицеви изражения (макро и микро)

Д-р Пол Екман открива двата ключови типа микроизражения - Съзнателно потискане и Безсъзнателна репресия и какво можете да направите, за да разберете защо някой може да ги е показал. Микроизраженият

Д-р Пол Екман и PEI

Пол Екман подкрепя Академия за Емоционална Интелигентност (EIA Group) – Великобритания при създаването на Пол Екман Интернешънъл (PEI) под изключителен лиценз, за ​​да направи работата му по-достъпна

Емоция ИЗНЕНАДА

Изненадата е една от седемте универсални емоции и възниква в резултат от неочакван и внезапни и неочаквани събития, звуци или движения. Като най-краткото от универсалните емоции, неговата функция е да

“ИЗЛЪЖИ МЕ” (LIE TO ME)

"Излъжи ме" е убедителната драма, вдъхновена от научните открития на д-р Пол Екман. Науката за откриване на измама се основава на работата на д-р Пол Екман, който е водещ световен експерт по измама.

Емоция СТРАХ

Страхът е една от седемте универсални емоции. Страхът възниква със заплахата от вреда, физическа, емоционална или психологическа, реална или въображаема. Въпреки че традиционно се счита за „негативна“

"ОТВЪТРЕ НАВЪН" (Inside-Out)

Отвътре навън” включва пет героя, базирани на човешките емоции. Като учен, който е изучавал емоциите в продължение на десетилетия, д-р Пол Екман е бил очарован от поканата да бъде научен консултант на

Емоция ОТВРАЩЕНИЕ

Отвращението е една от седемте универсални емоции и възниква като чувство на отвращение към нещо обидно. Можем да се чувстваме отвратени от нещо, което възприемаме с физическите си сетива (зрение, мир

Емоция ПРЕЗРЕНИЕ

Презрението е една от седемте универсални емоции. Представлява усещане на неприязън и превъзходство (обикновено морално) над друг човек, група хора и / или техните действия.

Емоция ГНЯВ

Гневът е една от седемте универасни емоции. Универсалният спусък за гняв е някой или нещо, пречещо на нашите цели или пречи на нашите ценности и убеждения. Емоцията включва безсилие в единия край на с

Емоция ТЪГА

Тъгата е една от седемте универасни емоции, в резултат на загуба на някой или нещо важно. Имате желание да се оттеглите, да се свиете, да плачете, да потърсите утеха. Тъгата е може би най-известната н

Емоция ЩАСТИЕ

Щастието е една от седемте универасни емоции. Субективно преживяване, възникващо от връзка или сетивно удоволствие, което носи въодушевление на човек. Когато чувстваме щастие, имаме предвид насладата

Могат ли бебетата да четат емоциите?

Да! Въпреки, че бебетата не могат да се изказват и да се изразяват чрез думи, това не им пречи да разбират повече, отколкото ние можем да предположим. Не само това, бебетата и малките деца притежават

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.