Емоция ИЗНЕНАДА

Изненадата е една от седемте универсални емоции и възниква в резултат от неочакван и внезапни и неочаквани събития, звуци или движения. Като най-краткото от универсалните емоции, неговата функция е да фокусира вниманието си върху определянето на случващото се и дали е опасно или не.

Ако изненадата зависи от внезапни или неочаквани събития, какво прави нещо неочаквано за нас? Неочаквано събитие е събитие с ниска вероятност. Изненадата обикновено следва събитието, но може и да се предвиди. Интензивността и продължителността на изненадата обаче може да бъде по-трудна за прогнозиране от валентността на бъдещо събитие.

 

Лицево изражение на изненада

  • веждите се повдигнат
  • отворени клепачи
  • разширяване или стесняване на зениците
  • спусната и отворена челюст

Лицевото изражение при изненада, често се бърка със страх. Ето характеристиките и разликите:

  • при изненада веждите са повдигнати и извити, а при страх веждите са повдигнати по-прави и хоризонтални
  • горните клепачи се повдигат по-високо при страх отколкото при изненада
  • при изненада усните са по-отвоерни и отпуснати, а при страх са устните са напрегнати и изпънати

В когнитивен аспект емоцията е замръзнала реакция, докато получим повече информация и след това има емоционална реакция, която може да бъде:

  • неутрална
  • позитивна
  • негативна

Този процес е изключително бърз. Основната невербална реакция е повдигането на веждите независимо каква е изненадата. За неутралната и позитивната изненада е излишно да се пише, но за негативната е важно да обърнем внимание.

 

Негативна изненада

При негативна изненада, хората променят своите убеждения след събитието, особено ако е било лошо. Те сами се убеждават, че събитието е било неизбежно. Такива мисли намаляват стреса или болката. За да се чувстват по-добре от негативните събития, хората трябва да помнят, че голяма част от живота е непредсказуем и може да се очакват всякакви изненади.

За да научите как да четете емоционалните изражения и скритите чувства на хората, посетете обучение на Десислава Дамянова, която е лицензиран представител на Paul Ekman International за България и сертифицирана да провежда обучения и предава знанията на д-р Пол Екман.

 

Академия за Емоционална Интелигентност

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.