ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ?

Защо учените оспорват идеята, че коефициентът на интелигентност е основният фактор, предопределящ успеха? Очевидно е, че някои хора с висок коефициент на интелигентност и много високи нива на образование не се справят с управлението на живота си, с връзките си с други хора… или дори със запазване на работа си.

Наблюдаваме и обратното: хора, които не са имали високи резултати в традиционните измерители на интелигентност, са се справили изключително добре с управлението на живота си и са станали успешни. Затова беше зададен въпросът: "Какво друго има освен коефициента на интелигентност, което може да помогне за предсказването на успеха на човек? Оказа се, че това е Емоционалната интелигентност. Какво всъщност представлява тя?"

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ означава да разбираме емоциите си, причините, които ги пораждат, както и да сме в състояние да ги владеем до степен, която ни позволява да мислим, да решаваме и да действаме спокойно, трезво и мъдро. Тази способност еволюира в умението да разчитаме и чуждите емоции, да разбираме какво ги причинява и да помогнем на другите да се освободят от емоционалните смущения. До състояние, познато като емпатия.

Емоционалната интелигентност се отнася до това да бъдеш умен с всички емоции!

Всъщност, емоциите са основният компонент на емоционалната интелигентност. Разбирането на ролята, която емоциите играят в живота и работата ни, както отрицателни, така и положителни, е от основно значение за разбирането ни за емоционалната интелигентност. Макар детството да е критичният период за нейното формиране, емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи във всеки един аспект от живота ни. Процесът на развитие е през дълбоко себепознание, чрез осъзнатост.

Развивайте емоционалната си интелигентност и водете по-щастлив и по-продуктивен живот.


ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ?

Обучения за деца

Театър на емоциите за деца

8 Март (Неделя) 2020г. от 9:30ч. до 13:00ч.

22 Март (Неделя) 2020г. от 9:30ч. до 13:00ч.

Безплатни Логопедични Консултации

2 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

3 Март (Вторник) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

4 Март (Сряда) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

5 Март (Четвъртък) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

6 Март (Петък) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

7 Март (Събота) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

8 Март (Неделя) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

 

Свържете се с нас

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2018. All Rights Reserved.