ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ С ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА ЩЕ СЕ ЗАПИСВАТ ОТНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

КУРС "ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ" 4-6 г. / ДЕЛНИЧНИ ДНИ

Курсът е разработен с надграждане на знания и развитие на умения за разпознаване и назоваване на емоциите, които децата изпитват. Преминават през процеса на осмислянето им и изграждане на адекватни реакции за изразяване на съответните емоции.

Емоционалната интелигентност е трудно постижима, но жизнено важна! Всички сме виждали възрастни хора, които не могат да управляват емоциите си, агресивни, избухливи и не знаят как да се държат като зрели и уравновесени хора. Както и потиснати, свръх чувствителни, мили и вечно страдащи хора, пак поради несправяне с емоциите.

За да имаме добър живот е от изключителна важност да развиваме емоционалната си интелигентност и този процес е важно да стартира от ранна детска възраст.

Емоционалната интелигентност е способността на човек да възприема, разбира, управлява и използва емоциите си. Да реагира интелигентно, по социално подходящ начин и с емпатия. Децата са естествено центрирани и малките им светове са съсредоточени върху непосредствената им сфера на влияние...

Групата е до 7 деца!

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1 / ЕМОЦИИ И ЛИЦЕВИ ИЗРАЖЕНИЯ
Децата се въвеждат в смисъла на понятието Емоционална Интелигентност. Какво означават емоциите и как те са двигател на поведението и реакциите. Различните ситуации предизвикват различни емоции. Научават се на универсалните емоции.

МОДУЛ 2 / ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
За да може детето да назове емоцията, която изпитва, първо трябва да я възприеме. Ако не си дават сметка за това, което чувстват, децата са склонни да реагират на „автопилот“ към външните стимули. В този модул се изучават лицевите изражения.

МОДУЛ 3 / РАЗБИРАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Поведението на децата е продиктувано от емоцията, която изпитват. В този модул децата се учат да разбират своите емоции, както и причината за възникването им. Включени са специално разработени игри, които развиват умението да се прави разлика между степента на емоциите, например раздразнен, ядосан, гневен и агресивен.

МОДУЛ 4 / ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Когато детето знае как да разпознава и назовава своите емоции, то би могло да ги използва в различни ситуации. Както положителните, така и негативните емоции имат голямо значение за цялостното психоемоционално състояние на децата.

МОДУЛ 5 / УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Децата се учат как да управляват своите емоции. Веднъж осъзнали в дълбочина емоционалното си състояние, децата имат възможност да се саморегулират. Те могат да овладеят емоцията и това по естествен начин променя и поведението им. Това е онзи миг, в който е важно да се направи разлика между възприятието и реакцията. В този модул се набляга на специално разработени техники за управление на емоциите.

МОДУЛ 6 / ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Децата се учат как да овладяват внезапно настъпили емоции. Учим децата на специални техники за намаляване на напрежението. Включените занимания развиват основни компетентности за невербален израз на чувства и изграждане на доверие.

МОДУЛ 7 / ЕМПАТИЯ
Изключително важно е децата от малки да бъдат емпатични. Знанието, че тяхното поведение повлиява на другия е базата, върху която се гради емпатия. Включени са ситуационни игри, които развиват разбиране в децата за чувствата на другия.

МОДУЛ 8 / СЕМЕЙНА СРЕДА И ЕМОЦИИТЕ
Емоционална интелигентност в семейството и сред роднини. Чрез ролеви игри и техники се изгражда модел за уважителен начин на самоизразяване. Често децата се тревожат да не наранят чувствата на най-близките си и заради това избират да потискат своите собствени. В този модул се набляга на изразяване пред родителите.

МОДУЛ 9 / СОЦИАЛНА СРЕДА И ЕМОЦИИТЕ
Емоционално интелигентно отношение в приятелския кръг. Отработват се чувства и адекватно изразяване в училище или градинaта. От съществено значение е как детето се чувства пред авторитети и доколко може да постави личните си граници в такава среда. Свободата да осъзнаят чувствата и да се отстояват личните граници е ценно умение.

МОДУЛ 10 / ПРЕГОВОР
Изготвяне на самостоятелен албум за спомен от курса и преговор на утвърдения материал. Връчване на сертификати за завършен курс в Академия за Емоционална Интелигентност.

* Родителите получават материали за упражнения с детето вкъщи и при нужда, препоръки за комуникация в семейната среда.

* Препоръчително е да заповядате 5 минути по-рано от обявения за започване час, за да може децата да си оставят връхните дрехи, обувките, раничките и да започнат навреме личностното си израстване в света на емоционално интелигентните хора!

НАЧАЛО: 11 ЮНИ // ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17:45 ДО 18:45

  • 11, 13, 18, 20, 25, 27 юни
  • 2, 4, 9, 11 юли

ВОДЕЩ: Кристина Радева

ТАКСА: за участие в курса - 420 лв.

ЗАПИСВАНЕ: През бутон "Записвам се" . Мястото е записано след получаване на потвърждение по мейл.

ЗАПЛАЩАНЕ: 

  • Банкови данни: АКАДЕМИЯ ЗА ЕИ ЕООД / IBAN: BG21UNCR70001525035826 / BIC: UNCRBGSF / Основание: "курс ЕИ 4-6"

ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ДЕТСКИЯ КУРС:

https://youtu.be/bDKrvLLEXcE

https://youtu.be/TuXMhqx6ngw

https://youtu.be/pTOspZy5RIw

https://youtu.be/XDbs6SNK_sU

За информация: 0883 70 70 31 / info@eiacademy.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си