За малкото дете

„Етапът на огледалото“, през който преминават малките деца

В периода от 6 до 12 месеца малките деца преминават през така наречения „етап на огледалото“. Това е важен период от развитието на детето. В началото на своя живот бебето няма цялостна представа за тя

Развитие на езика и общуването - 3 част

Овладяването на предлозите дава известна идея за този процес. Представяме си, че детето 1- 3,5 год.) трябва да изпълни една проста по форма инструкция, която остава неизменна: „Постави... (названието

Развитие на езика и общуването - 2 част

В онтогеничен план развитието на езика се извършва в определена последователност, която има универсален характер. В периода на първата година, до появата на първата действителна дума, развитието на е

Развитие на езика и общуването - 1 част

Още преди да започне да използва езика, детето изгражда емоционални връзки с другите. В този план особено значение има жестът, с който детето изразява своите намерения. В началото инициативата принадл

Саморегулация

Бандура свързва възможността за само подкрепление със способността за саморегулация. Тази способност обозначава засилващия или намаляващи ефект на самооценката.

Фактори влияещи върху самооценката на детето

Зависимоста на детето от тези, които се грижат за него, се отразява върху неговата самооценка. Родителите не само задоволяват потребностите на детето, но те оформят и неговите преживявания, тяхното бе

Как преживява детето собствените успехи и неуспехи

Хайнц Хекхаузен (1986) показва, че отношението към собствения успех и неуспех се оформя постепенно и е свързано с последователното разграничаване на трудности и възможности, както и на способностите и

Научете детето си да мечтае и да вярва, че мечтите се сбъдват!

Всички хора си мечтаят за три неща: невъзможното, забраненото и опасното. Ето защо родителите избягват да разказват за своите детски фантазии. Освен това сбъднатата мечта преминава от областта на фант

Тревожни разстройства в детството

СТРАХЪТ е целесъобразна емоционална реакция на известна, външна опасност, която мобилизира индивида в търсене на стратегии за справяне. ТРЕВОЖНОСТТА сигнализира за възможна, очаквана, но неясна застр

АРТИКУЛАЦИОННИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА

Предлагаме ви един по-различен поглед върху най-често срещаните артикулационни нарушения в детска възраст.

ТОВА СЕ СЛУЧВА С БЕБЕТАТА, КОИТО СПЯТ В ЛЕГЛОТО НА РОДИТЕЛИТЕ СИ

„Не се притеснявайте! Детето ви е добре!“ Природата е предвидила децата да спят с родителите си. Въпреки това този въпрос винаги отваря засилени дискусии - децата, които спят с родителите си, ще стан

ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТ ЕКРАНИ ПОД НИКАКВА ФОРМА

Късното проговаряне при децата става все по-често срещан проблем, заради който много родители търсят помощ от специалисти. “Масова тенденция през последните 5 г. са децата, които не проговарят преди

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.