За малкото дете

НА КАКВА ВЪЗРАСТ ДЕЦАТА ДА СПОДЕЛЯТ ИГРАЧКИТЕ СИ

Споделянето е знак на любов и грижа. Искаме децата ни да знаят това, но самият процес винаги е труден, защото те не го разбират по този начин. Малките деца не биха възприели това действие като споделя

Децата и техните задължения според възрастта

Всеки родител се стреми да възпита в децата си самостоятелност и отговорност. Постигането на тези цели обикновено е трудно, но напълно изпълнимо. Достатъчно е ние самите да бъдем отговорни и да изискв

ВРЕМЕ ЛИ Е ДА КАЖЕШ НА ДЕТЕТО СИ ИСТИНАТА ЗА ДЯДО КОЛЕДА?

Никое дете няма да намрази Коледа, ако им позволите да разберат истината. Всичко което обичат в Коледа няма да изчезне, само подаръците ще идват от друг човек.

„Етапът на огледалото“, през който преминават малките деца

В периода от 6 до 12 месеца малките деца преминават през така наречения „етап на огледалото“. Това е важен период от развитието на детето. В началото на своя живот бебето няма цялостна представа за тя

Развитие на езика и общуването - 3 част

Овладяването на предлозите дава известна идея за този процес. Представяме си, че детето 1- 3,5 год.) трябва да изпълни една проста по форма инструкция, която остава неизменна: „Постави... (названието

Развитие на езика и общуването - 2 част

В онтогеничен план развитието на езика се извършва в определена последователност, която има универсален характер. В периода на първата година, до появата на първата действителна дума, развитието на е

Развитие на езика и общуването - 1 част

Още преди да започне да използва езика, детето изгражда емоционални връзки с другите. В този план особено значение има жестът, с който детето изразява своите намерения. В началото инициативата принадл

Саморегулация

Бандура свързва възможността за само подкрепление със способността за саморегулация. Тази способност обозначава засилващия или намаляващи ефект на самооценката.

Фактори влияещи върху самооценката на детето

Зависимоста на детето от тези, които се грижат за него, се отразява върху неговата самооценка. Родителите не само задоволяват потребностите на детето, но те оформят и неговите преживявания, тяхното бе

Как преживява детето собствените успехи и неуспехи

Хайнц Хекхаузен (1986) показва, че отношението към собствения успех и неуспех се оформя постепенно и е свързано с последователното разграничаване на трудности и възможности, както и на способностите и

Научете детето си да мечтае и да вярва, че мечтите се сбъдват!

Всички хора си мечтаят за три неща: невъзможното, забраненото и опасното. Ето защо родителите избягват да разказват за своите детски фантазии. Освен това сбъднатата мечта преминава от областта на фант

Тревожни разстройства в детството

СТРАХЪТ е целесъобразна емоционална реакция на известна, външна опасност, която мобилизира индивида в търсене на стратегии за справяне. ТРЕВОЖНОСТТА сигнализира за възможна, очаквана, но неясна застр

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.