За деца

Театър на емоциите за деца

8 Март (Неделя) 2020г. от 9:30ч. до 13:00ч.

22 Март (Неделя) 2020г. от 9:30ч. до 13:00ч.

Безплатни Логопедични Консултации

2 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

3 Март (Вторник) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

4 Март (Сряда) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

5 Март (Четвъртък) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

6 Март (Петък) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

7 Март (Събота) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

8 Март (Неделя) 2020г. от 9:00ч. до 18:00ч.

BRAIN JYM за деца 4-10г.

9 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 10:00ч.

12 Март (Четвъртък) 2020г. от 13:30ч. до 14:30ч.

16 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 10:00ч.

23 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 10:00ч.

26 Март (Четвъртък) 2020г. от 13:30ч. до 14:30ч.

30 Март (Понеделник) 2020г. от 9:00ч. до 10:00ч.

Арттерапия ЗА ДЕЦА 7-10г.

7 Март (Събота) 2020г. от 12:00ч. до 13:30ч.

21 Март (Събота) 2020г. от 12:00ч. до 13:30ч.

28 Март (Събота) 2020г. от 12:00ч. до 13:30ч.

Арттерапия ЗА ДЕЦА 4-6г.

7 Март (Събота) 2020г. от 10:00ч. до 11:30ч.

21 Март (Събота) 2020г. от 10:00ч. до 11:30ч.

28 Март (Събота) 2020г. от 10:00ч. до 11:30ч.

Емпатия за деца 4-10г.

9 Март (Понеделник) 2020г. от 10:30ч. до 11:30ч. 

23 Март (Понеделник) 2020г. от 10:30ч. до 11:30ч. 

Модул Емоционална интелигентност 4-10г.

12 Март (Четвъртък) 2020г. от 15:00ч. до 16:00ч.

16 Март (Понеделник) 2020г. от 10:30ч. до 11:30ч.

26 Март (Четвъртък) 2020г. от 15:00ч. до 16:00ч.

30 Март (Понеделник) 2020г. от 10:30ч. до 11:30ч.

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2018. All Rights Reserved.