ПСИХОЛОГИЧЕСКИ консултации / диагностика / терапия ЗА ДЕЦА

 • Психомоториката и сензорното развитие на детето
 • Храненето и съня
 • Комуникативното развитие
 • Училищната готовност – социално и емоционално развитие; темпераментови особености и връзката им с ученето
 • Проблеми свързани с привъразността на детето
 • Проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище
 • Различни видове страхове
 • Проблеми със самооценката и самочувствието
 • Емоционални и поведенчески проблеми
 • Опозиционно и агресивно поведение
 • Хиперактивност и дефицит на внимание
 • Проблеми от аутистичния спектър
 • Обучителни трудности – дислексия, дисграфия, дискалкулия

 

Продължителност: 60 мин.

Такса: 40 лв.


За записване: 0883 70 70 31 или info@eiacademy.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.