Емоциите

Какво представляват емоциите?

"Емоциите са процес, особен вид автоматична оценка, повлияна от нашето еволюционно и лично минало, в който усещаме, че се случва нещо важно за нашето благосъстояние и набор от психологически промени и

Кой е д-р Пол Екман?

Д-р Пол Екман е водещ световен психолог и експерт в областта на емоционалната интелигентност, невербалната комуникация и откриването на измама.

Представител на PEI за България

Десислава Дамянова е лицензиран представител на Paul Ekman International, сертифицирана да провежда обучения и предава знанията на д-р Пол Екман. Съвкупността от тези умения е най-дълбоката материя з

Лицето е най-достоверният детектор на емоциите и лъжата

"Системата Facs помага да различим сигналите на лицето, които често не биха могли дори да бъдат назовани, но със сигурност биват възприемани", казва Йорг Мертен, професор по психология в университета

Седем универсални емоции

Микроизраженията са много кратки прояви на емоции, които проблясват през лицето ни, често когато отчаяно се опитваме да прикрием истинските си чувства. Поради бързото настъпване на емоции е почти невъ

Д-р Пол Екман и PEI

Пол Екман подкрепя Академия за Емоционална Интелигентност (EIA Group) – Великобритания при създаването на Пол Екман Интернешънъл (PEI) под изключителен лиценз, за ​​да направи работата му по-достъпна

Два типа лицеви изражения (макро и микро)

Д-р Пол Екман открива двата ключови типа микроизражения - Съзнателно потискане и Безсъзнателна репресия и какво можете да направите, за да разберете защо някой може да ги е показал. Микроизраженият

“ИЗЛЪЖИ МЕ” (LIE TO ME)

"Излъжи ме" е убедителната драма, вдъхновена от научните открития на д-р Пол Екман. Науката за откриване на измама се основава на работата на д-р Пол Екман, който е водещ световен експерт по измама.

Емоция ИЗНЕНАДА

Изненадата е една от седемте универсални емоции и възниква в резултат от неочакван и внезапни и неочаквани събития, звуци или движения. Като най-краткото от универсалните емоции, неговата функция е да

"ОТВЪТРЕ НАВЪН" (Inside-Out)

Отвътре навън” включва пет героя, базирани на човешките емоции. Като учен, който е изучавал емоциите в продължение на десетилетия, д-р Пол Екман е бил очарован от поканата да бъде научен консултант на

Емоция СТРАХ

Страхът е една от седемте универсални емоции. Страхът възниква със заплахата от вреда, физическа, емоционална или психологическа, реална или въображаема. Въпреки че традиционно се счита за „негативна“

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.