ЦЕНОРАЗПИС

КОНСУЛТАЦИЯ С ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ (първично посещение) – 250 лв. / 80 мин.

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ (терапия) - 150 лв. / 60 мин.

* Не се налага всяка седмица сесия, нито ангажиращ брой посещения! Бързо разчитане и установяване на проблема още при първата консултация, точни насоки за справяне и изпращане на помощни материали до следваща сесия. До 3 сесии са нужни за разрешаване на казус, в по-редки случаи до 5 сесии. При някои хора, още след първата консултация настъпват така желаните промени.

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХОЛОГ

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ – 60 лв. / 60 мин.

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ – 85 лв. / 90 мин.

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ С ЕДИН РОДИТЕЛ – 60 лв. / 60 мин.

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ С ДВАМА РОДИТЕЛИ – 80 лв. / 60 мин.

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЕЦА С ПСИХОЛОГ - ТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ – 50 лв. / 60 мин.

ЛОГОПЕДИЧНА ПЪРВОНАЧАЛНА СЕСИЯ – 50 лв. / 60 мин.

ЛОГОПЕДИЧНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СЕСИИ – 40 лв. / 60 мин.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ИНСТИТУЦИИ - 200 лв. / 90 мин. / до 3 дни

ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА - ЕДНОКРАТНО

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – 35 лв. / 60 мин.

ТЕАТЪР НА ЕМОЦИИТЕ – 35 лв. / 60 мин.

ДИАГНОСТИКА НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ СВЯТ – 25 лв. / 60 мин.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ В ПОЛОЖИТЕЛНИ – 25 лв. / 60 мин.

РАБОТА С ДЕТСКИ СТРАХОВЕ – 25 лв. / 60 мин.

ДЕТСКО КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ – 25 лв. / 60 мин.

ЕМПАТИЯ – 25 лв. / 60 мин.

ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ – 50 лв. / 60 мин.

ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ – 55 лв. / 60 мин.

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО ЗА ДЕЦА от 2 г. до 18 г. и 11 м. – 50 лв. / 60 мин.

ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА - МЕСЕЧЕН КУРС

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – 38О лв. / 10 модула

ТЕАТЪР НА ЕМОЦИИТЕ – 120 лв. / 4 ПОСЕЩЕНИЯ

 

 

 

 

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.