ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ С ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА ЩЕ СЕ ЗАПИСВАТ ОТНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Клинична оценка на поведението за деца от 2 г. до 18 г. и 11 м.

Клинична оценка на поведението за деца от 2г. до 18г. и 11м.

CAP (2020)

Тестът е предназначен за клинична оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши (от 2г. до 18г. и 11м.).

Идентифицират се тревожни, депресивни, агресивни състояния и следните:

  • аутистичен спектър
  • хиперактивност
  • дефицит на вниманието
  • склонности към проява на тормоз и гняв
  • рискови/критични поведения
  • социални умения.

Оценяват се когнитивни особености, като умствено изоставане, интелектуална надареност, адаптивни възможности. Сигнализира за обучителни трудности и нарушени екзекутивни функции.

CAP може да бъде използван за изготвяне на индивидуален план за развитие и обучение, както и за изготвяне на терапевтичен план. Чрез повторно прилагане на теста, може да бъде проследена ефективността на терапията и прогреса в развитие на детето.

Тестът се провежда и интерпретира от сертифицирани специалисти. Структуриран е под формата на въпросник, който може да бъде попълнен от един родител/настойник, двама родители, учители или други близки до детето възрастни.

 

ПСИХОЛОГ: 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 мин.

ЦЕНА: 50 лв. / 60 мин.

За записване: 0883 70 70 31 или info@eiacademy.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.