ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА

Десислава Дамянова е основател на Академия за Емоционална Интелигентност /АЕИ/ в България.

Лицензиран представител на Paul Ekman International, сертифицирана да провежда обучения и да предава знанията на Paul Ekman / д-р Пол Екман в България и чужбина.

Сертифициран треньор от най-добрите школи в света по емоционална интелигентност, език на тялото, микроизражения, емоционални и социални умения, мениджмънт и лидерство.

Сертифицирана в програма за обучение по мениджмънт „Managing Yourself and Leading Others“. Тази мощна програма помага на мениджърите да развият емоционалната си интелигентност, да станат по-ефективни лидери, да се задълбочат в основите на управлението на себе си, ръководенето на екипи и мотивирането на другите за постигане на целите на компанията. - Harvard University’s Division of Continuing Education – USA 2022 г.

Сертифициран треньор в "Емоционални умения и компетенции", което включва умения да чете микроизражения, език на тялото, глас, словесен стил, словесно съдържание, емоционални тригери, емоционална времева линия, емоционален профил, пристрастия, скриптове. Как те се отнасят до емоционалните състояния и чувства и как могат да бъдат управлявани в подкрепа на положителен резултат. Съвкупността от тези умения е най-дълбоката материя за емоционална интелигентност. Сертификация в Paul Ekman International- Манчестър, Англия 2019 г.

Сертифициран треньор в "Оценка на истината и доверието". Експерт в анализирането на психологическите процеси, които се случват, когато хората лъжат. Разпознава скритите прояви на емоциите, чрез микроизраженията на лицето. Умение да оценява доверието на другите, чрез техните вербални и невербални поведения. Разкриване на лъжи и измами. Сертификация в Paul Ekman International - Манчестър, Англия 2019 г.

Сертифициран експерт в тестване, анализ и оценка на емоционалната интелигентност с Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Джон Майер, Питър Саловей и Дейвид Карузо са психолози със световен принос, които на база дългогодишни проучвания и изледвания, за първи път в историята заговарят за Емоционалната интелигентност и дават на света термина ЕQ. Сертификация в Langley Group - Лондон, Англия. 2018 г.

Cultivating Emotional Balance (CEB): Тридневен интензивен курс с Дейв Смит и Лани Потс. Обучението за култивиране на емоционален баланс (CEB) е предизвикано по време на среща между поведенчески учени, невролог, монах, философ и Далай Лама през 2000 г. като нов подход към разбирането на нашия емоционален живот. Комбинирайки съвременни научни изследвания, базирани на емоции, със съзерцателни практики и психология, извлечени от будизма, обучението CEB дава нови инструменти за използване на емоциите като път за трансформация. Развива внимание, възстановява се мотивацията, идентифицират се основните причини за трайното щастие, изследват се гнева и тъгата, изследват се различни пътища на съпричастност, практикува се самосъчувствие и се изграждат връзки чрез уязвимост и доверие. 2022 г.

Сертифициран практик в K-Power® Епигенетични лечебни цикли за справяне със страхове и блокажи. Епигенетични лечебни цикли е мощен метод, за откриване и отстраняване на страхове, самосъботиращи програми, ограничаващи убеждения. Бързо се стига до същността какъв страх подхранва проблема. С помощта на масажиране или потупване по точки от енергийните меридиани, освобождаваме страха, вредни модели на поведение и ограничаващи вярвания. 2022 г.

Обучение по Психобиология: Експерт по откриване на емоционалните конфликти свързани с болестта, дискомфорта или повтарящи се модели в живота. Болестта е израз на дисбаланс, причинен от емоционален конфликт. Да се осъзнае въздействието на мисълта, емоциите и програмирането на мозъка върху биологичното функциониране на човешкото същество е от съществено значение, за дa се разбере смисъла на събитията в живота ни и на действащите сили, които ги пораждат. Обучение при Мари-Жинет Ро (в основата на нейната работа стоят концепцията на д-р Клод Саба, германската нова медицина на д-р Хамер и биопсихогенеалогията на Жерар Атиас). 2017 г.

Семинар "Новата биология" по Епигенетика с проф. д-р Брус Липтън, световно признат клетъчен биолог. Епигенетиката е наука, която изучава влиянието на околната среда върху гените и поведението на клетката. Докато генетиката обяснява как гените определят и влияят на нашата биология, епигенетиката показва точно обратното – как външната среда и емоционалния път, по който я възприемаме влияят върху нашия организъм. 2017 г.

Медиатор: Вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Сертифицикация в „Професионална Асоциация на Медиаторите в България”. 2017 г.

НЛП коуч: Сертифициран Практик и Мастър Коуч от Международната академия на НЛП треньорите на Джон Гриндер към ITA. Сертификация в НЛП Тренинг център - София, България. 2016 г.

Завършила е Предучилищна Педагогика / Психология (1993), Публична администрация (1998), Право (2008). Завършва магистратура “Психология на развитието” в НБУ (2017)

Десислава е с богат професионален опит, в т.ч. педагог, юрист, бизнес медиатор и изпълнителен директор на водещи компании в България с международно бизнес управление. Опитът й включва над 20 години работа свързана с обучение и управление на хора, който й показва, че високият коефициент на интелигентност не е критерии за здраве, щастие и успешно управление на бизнес. Именно емоционалната интелигетност е ключът към всичко, за което мечтаем. Вярва, че чрез развитието на емоционалната интелигентност, хората могат да постигнат пълноценно и автентично общуване, да водят по-щастлив живот, да подобрят личните си взаимотношения и професионалните си резултати.

Накратко: Десислава умее да разчита неосъзнатите емоционални травми на хората и спомага процеса на трансформация. През 2017 г. основава Академия за Емоционална Интелигентност (АЕИ) с желанието да направи емоционалните знания и умения по-широко достъпни за тези, които искат да научат повече за тях и вървят по пътя на себепознанието.

Мисията на АЕИ е да помага на хората да подобрят живота си, чрез развиване на емоционални компетенции и умения, защото обществото ни има нужда да стане по-здраво, със силни ценности, по-състрадателно, с повече осъзнати родители, да се научим да се обичаме, да бъдем емпатични, да има повече усмихнати и здрави хора със сбъднати мечти...

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ НАС И ВСЯКО НЕЩО, КОЕТО Е ОСЪЗНАТО - ВЕЧЕ НЕ Е СЪДБА!


Свързани страници

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.