ПСИХОЛОГИЧЕСКИ консултации / диагностика / терапия

 • Психомоториката и сензорното развитие на детето

 • Храненето и съня

 • Комуникативно развитие

 • Училищната готовност – социално и емоционално развитие; темпераментови особености и връзката им с ученето

 • Проблеми свързани с привъразността на детето

 

 • Проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище

 • Различни видове страхове

 • Проблеми със самооценката и самочувствието

 • Емоционални и поведенчески проблеми

 • Опозиционно и агресивно поведение

 • Хиперактивност и дефицит на внимание

 • Проблеми от аутистичния спектър

 • Обучителни трудности – дислексия, дисграфия, дискалкулия

 

* ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 мин.

* ​ЦЕНИ:

 • Психологическа консултация - 50 лв. / 60 мин.
 • Индивидуална сесия с родители - 60 лв. / 60 мин.
 • Индивидуална сесия с родители - 85 лв. / 90 мин.


За записване: 0883 70 70 31 или info@eiacademy.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.