Емоция ГНЯВ

Гневът е една от седемте универасни емоции. Универсалният спусък за гняв е някой или нещо, пречещо на нашите цели или пречи на нашите ценности и убеждения. Емоцията  включва безсилие в единия край на скалата и ярост в другия. Гневът може да бъде една от най-опасните емоции поради потенциалната му връзка с насилието.

 

Лицево изражение на гняв

 • веждите се събират и спускат надолу
 • очите се свиват и блестят
 • ъглите на устните се свиват и стесняват

 

По време на съзнателно потискане или несъзнателно потискане на гнева, изразът може да бъде по-малко очевиден, макар че човекът може да покаже признаци на своя гняв в микроизражение. За да не стигнете в края на скалата, ето някои сигнали в езикът на тялото, които показват, че се нуждаете от управление на гнева:

 • рязко повишаване на интонацията
 • свиване на длани в юмруци
 • затоплени / потни длани
 • потърквате лицето/главата често
 • плитко дишане / задух
 • учестен пулс
 • поклащане напред-назад
 • силен и висок говор / крещене

 

Управление на емоцията гняв

Знанието е сила. Опознайте гнева си и кои са спусъците, които го провокират, за да разпознаете емоцията навреме. Процесът на управление на гнева включва идентифициране на стресовите фактори, предприемане на необходимите стъпки за запазване на спокойствието и конструктивно справяне с напрегнатите ситуации. Невъзможно е да избегнете всички стресови фактори, които подбуждат гняв, но може да придобиете умения как да контролирате реакциите си и да реагирате по социално подходящ начин.

 

Основни компоненти за управление на гнева

Без контрол над гнева се създават нежелани ситуации, водещи до вредни психологически и физически резултати. Намаляването и контролирането на гнева може едновременно да намали стреса и да намали риска от сериозни здравословни проблеми. Основните компоненти са:

 • справяне с тригерите
 • коригиране на възприемането на ситуациите/информацията
 • разработване на положителни начини за изразяване на гняв и фрустрация

 

Техники за управление на гнева

Техниките за управление на гнева имат за цел да осигурят ясен и отчетлив набор от стратегии за възстановяване. Възможно е човек да се научи как да използва тези психологически знаци като пътна карта, за да контролира гневните си реакции. Техники за управление на гнева:

 • самосъзнание / критичност
 • импулсен контрол
 • управление на фрустрацията (писане в дневник на гнева)
 • управление на възприятието
 • стратегии за релаксация
 • медитация

За да се справите с тази емоция е важно да изследвате корените на вашия гняв. Ако прецените, че имате нужда от професионални насоки и терапия за управление на гнева, свържете се с нас.

Ако искате да научите как да четете емоционалните изражения и скритите чувства на хората, посетете обучение на Десислава Дамянова, която е лицензиран представител на Paul Ekman International за България и сертифицирана да провежда обучения и предава знанията на д-р Пол Екман.

 

Академия за Емоционална Интелигентност

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.