Как детето описва себе си?

Описанията на детето са абстрактни от позицията на определен идеал. Например юношата може да опише себе си: „Аз съм човешко същество. Аз не зная кой съм аз. Аз се интересувам от чувствата на другите...“ В Аз-образа разграничаването на реалния Аз-образ от идеалния Аз-образ е израз на по-дълбокото постигане на Аза за себе си. Идеалният Аз във формата на възможен Аз отразява това, което детето иска да стане, и това, което не иска да стане, което се страхува да стане.

Може ли детето да разграничи истинския от неистинския Аз-образ?

В юношеската възраст представянето на детето с неговия неистински Аз-образ е свързано с интимните отношения и различните романтични ситуации. Причината за представянето с неистинския Аз е натискът на другите, неразбирането на истинския Аз на детето и на неговия стремеж да впечатли (Хартър, 1990).

Как детето представя себе си?

Съществуват две форми на себепредставяне:

 • предпазваща – Азът се опитва да избегне неодобрението и обикновено това се придружава от тревожност, затвореност, конформизъм;
 • завоюваща – Азът засилва неопределеното благоприятно впечатление чрез натрупване на одобрение (Арикн, 1981).

Какво определя стремежа на детето да се разкрие чрез това, което би го представило в желаната от него светлина? Съществуват няолко причини:

 • значимостта на преследваните цели;
 • поддържането на самооценката;
 • отношението между реалния и желания Аз-образ;
 • освобождаване от вината;
 • придобиване на уважение от другите;
 • придобиване на влияние и власт;

Представянето в благоприятна светлина, което засилва самооценката, осигурява нагласа на:

 • запомняне на успехите;
 • оценяване на собствените мотиви за определени действия като по – добри от мотивите на другите;
 • приписване отговорност за успехите на себе си, но не и за неуспехите;
 • оправдане на негативното поведение и отричане на отговорността при нараняването на другите;
 • доброжелателност към положителните оценки и недоброжелателност към отрицателните оценки на другите.

 

Източник: АЕИ

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.