ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ С ДЕСИСЛАВА ДАМЯНОВА ЩЕ СЕ ЗАПИСВАТ ОТНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Тъмните страни на личността имат общ корен

Резултатите от наскоро публикуван доклад на психолози от Университета на Копенхаген, показват, че най-тъмните страни на човешката личност: садизъм, нарцисизъм, злоба, егоизъм, психопатия и други, притежават общо ядро или корен.

Това означава, че когато една от тези черти е характерна за някого, той често проявява и някоя от другите.

Учените наричат това място на припокриване "тъмното ядро" (dark core на англ. език) и смятат, че всяка от тези наклонности е просто различно проявление на едно и също нещо.

Психолозите са разработили тест, наречен The D-factor (от "dark"), който е достъпен за всеки потребител на интернет.

Ако на въпросите бъде отговорено искрено, тестът разкрива в каква степен даден човек притежава една или друга от тези характеристики. Или пък никоя от тях.

Тестът прави и сравнение с всички останали, направили го до момента - като процент сходство.

Всички резултати ще бъдат използвани за бъдещи научни изследвания, след съгласието на отговорилия на въпросите. Тестът е анонимен.

Ето как изследователите характеризират разглежданите мрачни черти:

Егоизъм - прекомерният стремеж към лично удоволствие или преимущество, за сметка на доброто на всички останали.

Алчност - неприятното усещане, че никога това, което имаме, не ни е достатъчно, в съчетание със силното желание да имаме все повече, независимо дали става въпрос за пари или нещо друго.

Макиавелизъм - характеризира се с циничен мироглед, манипулативност, лукава пресметливост и коравосърдечност - "целта оправдава средствата".

Нравствено дистанциране - начин на мислене, според който вината и отговорността никога не са наши, което ни позволява да се държим неетично, без да изпитваме срам или вина от това.

Нарцисизъм - мотивът зад всяко действие е подхранване на егото, което води до опити да получим похвали от другите, чрез самоизтъкване. Същевременно се опитваме да предотвратим провала в очите на другите чрез самозащитни реакции.

Нагласата "Полага ми се" - описва постоянното и натрапчиво чувство, че ни се полага повече от това, което получаваме и че заслужаваме повече от другите.

Психопатия - характеризира се с липса на самоконтрол (импулсивност), дефицити като липсата на разкаяние или съобразяване с чувствата на другите, както и грубост.

Садизъм - склонността да проявяваме жестоко, унизително или агресивно поведение за собствено удоволствие.

Егоцентричност - безразличието и безчувствието към чуждото страдание и нужди.

Злоба - склонността да нараняваме другите за удоволствие, дори ние самите да пострадаме от това.

 

Източник: www.lifestyle.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.