Модели на емоционална интелигентеност Майер и Саловей

МОДЕЛ НА MAYER и SALOVEY ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Историята на емоционалната интелигентност не е това, което изглежда. Много накратко понятието "Емоционална интелигентност" се приписва на професорите Питър Салови и Джон Д. (Джак) Майер от 1990 г. Проф. Салови е професор от университета "Йейл" и професор по психология "Крис Аргирис". Джон Майер е постдокторантски учен в университета в Станфорд и е професор по психология в университета Ню Хемпшир. Те са извършили много значими изследвания в тази сфера и са публикували редица важни статии. Работата на Салови и Майер, и концепцията за ЕИ са популяризирани от журналиста Даниел Голман, който успешно представи ЕИ на публичната сцена. Той публикува книгата "Емоционална интелигентност: Защо може да е по-важна от коефициента на интелигентност" през 1996 г. Тя се изстреля на върха, стана бестселър и остана там в продължение на месеци. Голман обаче разшири и промени първоначалната концепция за ЕИ предложена от Майер и Салови, и това предизвика известно объркване и преувеличаване на значението му.
Ако се интересувате от повече информация за работата на Salovey, Mayer и Caruso, тяхната книга е много препоръчителна.

ДЕФИНИЦИЯ НА MAYER, SALOVEY, CARUSO ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
"Емоционалната интелигентност включва способността да се задейства обработка на сложна и деликатна информацията за собствените ни емоции и емоциите на другите, и възможността да се използва тази информация като ръководство за мислене и поведение. Това означава, че лицата с високо ниво на емоционална интелигентност обръщат внимание, използват, разбират и управляват емоциите, и тези умения имат адаптивни функции, които имат положително влияние за тях и другите хора ".

МОДЕЛ НА MAYER и SALOVEY ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Майер и Салоуей имат 16-етапен модел на развитие на емоционалната интелигентност от детството до зрелостта. Той се състои от четири раздела:
1. Способността да възприемате точно емоциите в себе си и другите.
2. Способността да се използват емоции, за да се улесни мисленето.
3. Способността да се разбират емоциите, емоционалният език и сигналите, предавани от емоциите.
4. Способността да управлявате емоциите, за да постигнете конкретни цели.


ПОД-ГРУПИ В МОДЕЛА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА MAYER, SALOVEY.
Във всеки един от разделите има подгрупи от умения за емоционална интелигентност.

ВЪЗПРИЕМАНЕ, ПРЕЦЕНЯВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕМОЦИЯТА
1. Способност да се идентифицира собствената емоция във физическите ни състояния, чувствата и мислите.
2. Способност да се идентифицират емоции в други хора, дизайни, произведения на изкуството и др., Чрез езика, външния вид и поведението.
3. Способност точно да се изразяват емоциите и нуждите, свързани с тези чувства.
4. Способност да се прави разлика между точни и неточни, или честни и нечестни изрази на усещане.

ЕМОЦИОНАЛНО УЛЕСНЯВАНЕ НА МИСЛЕНЕТО
1. Емоциите дават приоритет на мисленето, като насочват вниманието към важна информация.
2. Емоциите са достатъчно живи и достъпни, за да могат да бъдат генерирани като помощни средства за преценка и памет, когато се отнася до чувствата.
3. Емоционалните промени в настроението променят перспективата на индивида от оптимистично до песимистично, и насърчават вземането под внимание на множество гледни точки.
4. Емоционалните състояния насърчават различни подходи към специфични проблеми, като например щастието улеснява индуктивното мислене и творчеството.

РАЗБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕМОЦИИТЕ; ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ
1. Способност за назоваване на емоциите и разпознаване на връзката между самите думи и емоции, като например връзката между харесването и любовта.
2. Способността да се интерпретират значенията, които изразяват емоциите по отношение на взаимоотношенията, като това, че тъгата често съпътства загубата.
3. Способност да се разбират сложни чувства: едновременно чувство на любов и омраза, или смесени такива като страхопочитанието, което е комбинация от страх и изненада.
4. Способност да се разпознават вероятните преходи между емоциите, като например преминаването от гняв към удовлетворение или от гняв към срам.

РЕФЛЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ РАСТЕЖ
1. Способност да останете отворени както към положителните, така и към отрицателните емоции.
2. Способност за рефлективно свързване или откъсване от дадена емоция в зависимост от нейната преценена инфромативност или полезност.
3. Способност за рефлективно наблюдение на емоциите по отношение на себе си и другите, като и разпознаването и регистрирането им.
4. Способност да управляваш емоциите в себе си и другите, като се модифицират отрицателните емоции и се насърчават положителните, без да потискате или преувеличавате информацията, която те могат да предадат.


ИМА ЛИ ВАШИЯ КОЛЕГА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ?
Вашите подчинении и околните, или други, с които се налага да преговаряте, не може или да имат, или да нямат емоционална интелигентност, ние всички имаме в различна степен. Смятаме, че 16-те етапа на Mayer и Salovey са много полезни при изтъкването на уменията, които хората могат или не могат да покажат.

Майер, Салови и Карузо заявяват: "Емоционалните способности се проявяват от тези, които са на сравнително по-ниско ниво, в смисъл да изпълняват фундаментални, дискретни психологически функции, до тези, които са по-сложни в развитието си и работят в полза на личното самоуправление и цели. Важно, сред по-ниското ниво, основно умение е способността да възприемате емоциите точно. Високото ниво на умения включва, например способността да управлявате емоциите правилно. "

 

ОЦЕНЕТЕ ВАШАТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЕГА

Искате да направите MSCEIT за да измерите емоционалната си интелигентност? Това е мярката за златен стандарт! За да научите как да направите теста Mayer-Salovey-Caruso-Emotional-Intelligence-Test и да получите обратна информация за резултатите от нашия управител, експерт по емоционална интелигентност - Десислава Дамянова, свържете се с нас.

РАЗВИЙТЕ СВОЯТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЕГА

Предлагаме много уъркшопи, които да ви помогнат. Проверете програмата ни за предстоящи уъркшопи за емоционална интелигентност или за повече подробности, свържете се с АЕИ на 0883 70 70 31 или ни пишете info@eiacademy.bg

Развийте емоционалната си интелигентност сега и водете по-щастлив, по-продуктивен живот и подобрявайте работните си отношения, независимо дали сте с колеги, собственици или клиенти.

 

@ АКАДЕМИЯ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.