КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА

Камелия Тодорова е бакалавър по психология, магистър в областта на психология на детското развитие. Завършила е Нов Български Университет.

Сертифициран психодрама водещ и обучаващ се за психодрама терапевт в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“.

Камелия е преминала следните специализирани обучения:

 • обучение за психодрама с деца и тийнейджъри в индивидуална и групова психотерапия в Институт по психодрама
 • индивидуална и групова психотерапия  за възрастни „Бернхард Ахтерберг“
 • обучение за проективна артерапия с асоциативни и метафорични карти ОХ към Институт за терапия и експресивни изкуства
 • обучение за работа с емпатия и ненасилствена комуникация Серендипити Communication Academy

 

Използва следните методи при консултиране

 

Психодрама

Психодрамата е терапевтичен метод, който включва игрови техники и ролеви игри, чрез които имате възможност да влизате в различни роли и да експериментирате с различно поведение, да развиете своята емоционална интелигентност, увереност, спонтанност, въображение и интуиция. Чрез техниките има възможност:

 • да изградите умение за отстояване на собствените граници и мнение и зачитане на чуждите такива по начин, който не наранява другите, но и запазва вашата автентичност
 • да разгледате отстрани значимите за вас ситуации
 • да разберете как се свързвате с останалите – семейство, партньор, деца, приятели колеги…
 • да разгледате заеманите от вас роли в ежедневието
 • да потърсите причината, за да преживявате силно дадено събитие или емоция – тъга, вина, гняв, страх, тревога
 • да получите подкрепа след или по време на преминаването през травматично за вас събитие – загуба на близък, раздяла, развод, напрежение в ролята на родител или партньор
 • да си зададете важни за вас въпроси и заедно с терапевта да потърсите техните отговори
 • да експериментирате с различно поведение в едно защитено пространство

 

Арттерапия

Артерапията използва различни видове изкуства – рисуване, музика, театър, моделиране, танц, приказки и поезия и ги комбинира с различни психотерапевтични подходи.

Изкуството осигурява свободно пространство, в което спокойно и с удоволствие да изследваме свои теми и проблеми. Ако се чувстваме изолирани, откъснати от себе си и неспособни да се справим с дадена житейска ситуация, арттерапията ни дава възможност да развием нови модели на поведение, променяйки се заедно с процеса на творене.

В арттерапията не са необходими специални художествени умения. Тук целта е чрез личното творчество човек да успее да се отдели от проблема си, да получи нов поглед, да достигне до решение и воля за промяна.

 

Метафорични и асоциативни „OH Cards“ 

Ох картите са красив за прилагане проективен метод, чрез който да свържем мисловния и емоционалния си свят, разумното и творческото начaло. Той позволява да приложим своите умения за асоциацииране и фантазиране.

Kартите OХ са създадени от екипи психолози и художници, сформирани специално за всяка една от тях с оглед на темата и стила. Обединяващата фигура във всички колоди е Мориц Егетмейер – създател и издател на цялата серия, ръководител на OH Cards Institute, Германия. Неговата идея е да изгради мост между изкуството и живота чрез игрови метод за себепознание, индивидуална или групова терапия, арттерапия, образование, социална работа или просто като настолна игра за вашето семейство и приятели.

 

Камелия Тодорова работи индивидуално и групово с деца и възрастни, водещ е на авторски курс "Театър на Емоциите" – психодрама групи за деца и възрастни.

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.