Курс "ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 4-6 г. и 7-10 г."

Емоционалната интелигентност – трудно постижима, но жизнено важна! Всички сме виждали възрастни хора, които не могат да управляват емоциите си, агресивни, избухливи и не знаят как да се държат като зрели и уравновесени хора. Когато се сблъскаме с такива възрастни индивиди, си казваме – „ако беше научен/а като дете да разбира и да си управлява емоциите, нещата щяха да са различни“. Затова целият този процес трябва да стартира от ранна детска възраст.

Емоционалната интелигентност е способността на човек да възприема, разбира, управлява и използва емоциите си. Да реагира интелигентно, по социално подходящ начин и с емпатия. ЕИ при децата може да бъде предизвикателство. Децата са естествено центрирани и малките им светове са съсредоточени върху непосредствената им сфера на влияние...

Модулите са разработени с надграждане на знания и развитие на умения за разпознаване и назоваване на емоциите, които децата изпитват. Преминават през процеса на осмислянето им и изграждане на адекватни реакции за изразяване на съответните емоции.

Курсът се провежда в две възрастови групи : 4-6 г. и 7-10 г.
 

Включва следните модули:

МОДУЛ 1 
Какво е емоционална интелигентност? Научаваме каква е разликата между възприемане, назоваване, разбиране, управление и използване на емоциите. Децата се въвеждат в смисъла на понятието Емоционална Интелигентност. Какво означават емоциите и как те са двигател на поведението и реакциите. Различните ситуации предизвикват различни емоции.

МОДУЛ 2 
Възприемане на различните емоции. За да може детето до назове емоцията, която изпитва, първо трябва да я възприеме. Ако не си дават сметка за това, което чувстват, децата са склонни да реагират на „автопилот“ към външните стимули.

МОДУЛ 3 
Разбиране на емоциите. Често децата не реагират към съответната ситуация или човек адекватно, защото поведението им е продиктувано от емоцията, която изпитват. Когато едно дете вече е възприело емоцията си и я е назовало, тогава има възможност да направи избор - да я разбере, игнорира или отхвърли. В този модул децата се учат да разбират своите емоции, както и причината за възникването им. Включени са специално разработени игри, които развиват умението да се прави разлика между степента на емоциите, например раздразнен, ядосан, гневен и агресивен.

МОДУЛ 4 
Децата се упражняват как да управляват своите емоции. Веднъж осъзнали в дълбочина емоционалното си състояние, децата имат възможност да се саморегулират. Те могат да овладеят емоцията и това по естествен начин променя и поведението им. Това е онзи миг, в който е важно да се направи разлика между възприятието и реакцията. В този модул се набляга на специално разработени техники за управление на емоциите.

МОДУЛ 5 
Използване на емоциите. Когато детето знае как да упражнява контрол над своите емоции, то би могло да ги използва в различни ситуации. Както положителните, така и негативните емоции имат голямо значение за цялостното психоемоционално състояние на децата.

МОДУЛ 6 
На децата се разкрива представа за проблемите, свързани с поведението им. Развиват се умения за оценка и самооценка на поведението и емоциите. В допълнение децата преоткриват нови ползи от работата в екип.

МОДУЛ 7 
Овладяване на внезапно настъпили емоции. Учим децата на специални техники за намаляване на напрежението. Включените занимания развиват основни компетентности за невербален израз на чувства и изграждане на доверие.

МОДУЛ 8 
Проява на емпатия. Изключително важно е децата от малки да бъдат емпатични. Знанието, че тяхното поведение повлиява на другия е базата, върху която се гради емпатия. Включени са тренинг-игри, които развиват детското разбиране за чувствата на другия.

МОДУЛ 9 
Емоционална интелигентност в семейството и сред роднини. Чрез ролеви игри и техники се изгражда модел за уважителен начин на самоизразяване. Често децата се тревожат да не наранят чувствата на най-близките си и заради това избират да потискат своите собствени. В този модул се набляга на изразяване пред родителите.

МОДУЛ 10 
Емоционално интелигентно отношение в приятелския кръг. Отработват се чувства и адекватно изразяване в училище или градинaта. От съществено значение е как детето се чувства пред авторитети и доколко може да постави личните си граници в такава среда. Свободата да се осъзнаят чувствата и да се отстояват личните граници пред авторитети е застъпена тема в този модул.

МОДУЛ 11 
Този модул се състои от комбинирани игри и техники, с цел затвърждаване на всички умения усвоени по време на курса. Използват се методи за повишаване на увереността в себе си и собствените умения.

МОДУЛ 12 
Изготвяне на самостоятелен проект-изненада за спомен от курса. Връчване на сертификати за завършен курс в Академия за Емоционална Интелигентност.

* Родителите получават материали за упражнения с детето вкъщи и при нужда препоръки от психолога за комуникация в семейната среда.
* В случай, че се наложи детето да пропусне определен модул, предлагаме възможност да бъде наваксан.
* Препоръчително е да заповядате 5 минути по-рано от обявения за започване час, за да може децата да си оставят връхните дрехи, обувките, раничките и да започнат навреме личностното си израстване в света на емоционално интелигентните хора! ☺

За повече информация и записване:

0883 70 70 31 или info@eiacademy.bg

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.