Арт терапия за деца и възрастниАРТ ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА

Арт терапията е изключително достъпна за децата, защото в основата й са въображението, креативността и спонтанното изразяване. Чрез нея децата лесно изразяват чувствата, които не могат да облекат в думи; справят се с напрежението, преодоляват препятствията и страховете си; трансформират чувствата си и се наслаждават на творческия процес.

Арт терапията е деликатен метод, който позволява изразяване чрез методите на изкуството. Чрез художествените практики (рисуване, моделиране, колаж, апликация и др.) детето изразява своите емоции, отношения, докосва потиснати моменти, проектира свои цели и мечти за бъдещето, справя се със стреса и травматичните преживявания, повишава своите познавателни способности. Не е необходимо детето да притежава някакви специални творчески умения.

 

РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЧРЕЗ АРТ

Ако искаме децата ни да израснат щастливи хора, е важно да развиваме не само умствените, но и емоционалните им умения. Разпознаването, изразяването и управлението на емоциите, собствените и тези на околните – започва още от ранна детска възраст и именно поради тази причина, емоционалната интелигентност е изключително важна, защото емоциите стоят в основата на умението да се живее!

Развиването на емоционална интелигентност е „занимание” за цял живот, което започва от детството в семейната среда. Много възрастни не са имали този шанс като деца. Затова един от най-ценните подаръци, които можем да направим на детето си, е да му дадем добър начален старт в света на емоциите. 


АРТ ТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Арт терапията е подход, в който се използва невербалното и символично себеизразяване, служи си с образи, а имено те са езикът на нашето подсъзнание. 

Арт терапията е подходяща за всеки, защото не се разглежда художествената стойност на произведението, а се създават условия, чрез изображението той да открие своята истина и творчески подход в живот.

Човек може да погледне на своите преживявания и проблеми от друга гледна точка и да намери път към разрешаването им. Фантазията, изобразена на рисунка или чрез моделиране, често дават тласък за осъзнаване.

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2018. All Rights Reserved.