Организационна емоционална интелигентност: Ок ли е?

В миналото основните изследвания за емоционална интелигентност на работното място са се фокусирали върху емоционалната интелигентност на отделните хора. Повечето хора обаче работят в екипи, а не изолирано.

Може да имате служители, които имат висока емоционална интелигентност. Може да имате екип с висока емоционална интелигентност. Но как влияе емоционалният климат в организацията или бизнеса, в които те работят, и който оказва влияние върху тяхната ефективност? Този въпрос се превръща в основна област на изследователски интерес.

Изследователи като Neal Ashkanasy и колегите му от университета в Куинсланд са направили много изследвания върху емоциите в организациите, както и Sigal Barsade, в Университета на Пенсилвания.

Съществува ли организационната емоционална интелигентност?

Да. Всяка организация има усещане за това. Емоционалната интелигентност обаче е много повече от това какво е усещането в една организация. Става въпрос и за емоционалния климат, в който се очаква да работят хората.

Ангажираност на служителите и организационна ЕИ?

Има много въпроси, които можете да зададете, за да започнете да измервате емоционалната интелигентност на Вашата организация. Може би вече я оценявате, без да го осъзнавате. Много организации провеждат проучвания за ангажираността на служителите.

Ангажирането на служителите може да бъде ключов индикатор за емоционалния климат и емоционалното здраве на една организация. Ангажирането на служителите е съсредоточено върху емоциите. Наистина въпроса опира до това да питате служителите си, за това как се чувстват на работното място, за хората, с които работят, за хората, които ги управляват, и за хората, които ръководят организацията.

Чувството за ангажираност е емоция. Чувството за разединение е емоция. Чувството за ентусиазъм за работа е емоция. Чувството за незаинтересованост в работата е емоция. Не можете да имате ангажираност без положителни емоции.

Ако имате нисък резултат по отношение на цялостното проучване на ангажираността си или откриете, че висок процент от Вашите служители не са напълно ангажирани, това може да означава, че трябва да свършите някаква работа в развиването на по-висока емоционална интелигентност на организацията.

Как мога да започна да развивам ЕИ в нашата организация?

Има много стъпки в развитието на емоционалната интелигентност и това не се случва за един ден. Има обаче много важна стъпка, която можете да предприемете незабавно. Можете да започнете, като развиете по-голяма осъзнатост за емоционалния климат във Вашата организация още сега. Но не и преди да разполагате с някои базови данни, които да Ви покажат какво трябва да се подобри или промени.

15 въпроса за емоционалната интелигентност във Вашата организация

 1. Кои емоции, ако има такива, се считат за важни във Вашата организация?
 2. Какви емоции се насърчават да изразяват хората?
 3. Кои емоции се очаква да бъдат потискани или скрити? Това емоционално интелигентно ли е?
 4. Кои емоции се игнорират или тривиализират? Това емоционално интелигентно ли е?
 5. Кои положителни емоции се насърчават умишлено?
 6. Какво ниво на емоционална интелигентност показва изпълнителният директор, когато ръководи организацията?
 7. Колко удобно се чувстват служителите, когато трябва да се обърнат към своите мениджъри относно трудностите, които изпитват?
 8. Какви са писмените и неписаните емоционални правила и норми във Вашата организация?
 9. До каква степен хората се чувстват ценни и оценени? Усещането за ценност е ключов фактор за ангажираността на служителите.
 10. Как се чувстват хората след представяне пред изпълнителната власт?
 11. Колко хора се радват на работата си?
 12. Колко хора се чувстват лоялни към организацията?
 13. Какви емоции изпитват Вашите клиенти, след като са били в контакт с Вашата организация или бизнес?
 14. Как гарантирате съгласуваност между емоциите във Вашата организация и организационните ценности?
 15. Как се справяте с конфликтните емоции в организацията?

Информацията, до която достигате, ще бъде много полезна основа, от която да изградите по-емоционално интелигентна организация и култура. Има причинно-следствена връзка между емоционалната интелигентност и печалбата - можете ли да си позволите да я игнорирате?

Акционерите интересуват ли се от организационната ЕИ? 

В случай, че си мислите, кой се интересува от емоциите, нека просто погледнем към акционерите. Не забравяйте, че това са емоции, които движат поведението във Вашата организация, което определя производителността и печалбата Ви ... и, разбира се, Вашите акционери са щастливи, когато се реализира печалба. 

Управлявате ли от върха?

Други статии обхващат различни аспекти на организационната емоционална интелигентност и лидерството. Емоционалната интелигентност в една организация трябва да започне на върха и да бъде моделирана от върха, за да има шанс да бъде изградена на силна основа.

 • Какво правите, за да гарантирате, че имате висока емоционална интелигентност във Вашата организация?
 • Колко емоционално интелигентна е Вашата организация?
 • Имате ли персонал, който не носи отговорността си и не е освободен, или други, които са разочаровани или избягват да поемат рискове?
 • Може би просто искате всички да са по-иновативни?

Всички тези фактори са показатели за емоционалната интелигентност на организацията. Може би не се чувствате много уверени в емоциите или не желаете да се занимавате с тях? Тогава ни поканете да Ви помогнем да насочите организацията си към по-високи нива на емоционална интелигентност и производителност, за да можете да наемете и задържите персонала, от който се нуждаете.

 

ОЦЕНЕТЕ ВАШАТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЕГА

Искате да направите MSCEIT за да измерите емоционалната си интелигентност? Това е мярката за златен стандарт! За да научите как да направите теста Mayer-Salovey-Caruso-Emotional-Intelligence-Test и да получите обратна информация за резултатите от нашия управител, експерт по емоционална интелигентност - Десислава Дамянова, свържете се с нас.

РАЗВИЙТЕ СВОЯТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЕГА

Предлагаме много уъркшопи, които да ви помогнат. Проверете програмата ни за предстоящи уъркшопи за емоционална интелигентност или за повече подробности, свържете се с АЕИ на 0883 70 70 31 или ни пишете info@eiacademy.bg

Развийте емоционалната си интелигентност сега и водете по-щастлив, по-продуктивен живот и подобрявайте работните си отношения, независимо дали сте с колеги, собственици или клиенти.

 

@ АКАДЕМИЯ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Какво казват нашите клиенти

Запишете се за нашият бюлетин като оставите имейл адреса си
Copyrights © 2020. All Rights Reserved.